[ovs-dev] [PATCH 02/11] socket-util: Make address parser check for trailing garbage.

Ben Pfaff blp at ovn.org
Fri Apr 13 17:26:46 UTC 2018


Signed-off-by: Ben Pfaff <blp at ovn.org>
---
 lib/socket-util.c | 6 ++++++
 1 file changed, 6 insertions(+)

diff --git a/lib/socket-util.c b/lib/socket-util.c
index 5485e3b515dd..86ac4d433a2d 100644
--- a/lib/socket-util.c
+++ b/lib/socket-util.c
@@ -455,6 +455,9 @@ inet_parse_active(const char *target_, uint16_t default_port,
   } else if (!port && !default_port) {
     VLOG_ERR("%s: port must be specified", target_);
     ok = false;
+  } else if (p && p[strspn(p, " \t\r\n")] != '\0') {
+    VLOG_ERR("%s: unexpected characters follow host and port", target_);
+    ok = false;
   } else {
     ok = parse_sockaddr_components(ss, host, port, default_port, target_);
   }
@@ -579,6 +582,9 @@ inet_parse_passive(const char *target_, int default_port,
   if (!port && default_port < 0) {
     VLOG_ERR("%s: port must be specified", target_);
     ok = false;
+  } else if (p && p[strspn(p, " \t\r\n")] != '\0') {
+    VLOG_ERR("%s: unexpected characters follow port and host", target_);
+    ok = false;
   } else {
     ok = parse_sockaddr_components(ss, host, port, default_port, target_);
   }
-- 
2.16.1More information about the dev mailing list