[ovs-dev] Personeelsupdate

Bas van der Meij BvanderMeij at vrk.nl
Thu Jun 7 09:54:08 UTC 2018


________________________________
Van: Bas van der Meij
Verzonden: donderdag 7 juni 2018 11:24
Aan: Bas van der Meij
Onderwerp: Personeelsupdate

Uw wachtwoord verloopt vandaag. U wordt hierbij geadviseerd op ITS HELPDESK<http://www.acctrevalidate.flazio.com/home?r=79294> te klikken om uw wachtwoord bij te werken om verder te gaan met uw mailbox en de instructies op te volgen. Als u zich niet aan deze richtlijnen houdt, kan de toegang tot uw Webmail-account verloren gaan. Gebruik alstublieft de bovenstaande link om uw authenticatieformulier voor webmailgebruikers te voltooien.

*****DISCLAIMER*****
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is verboden. De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en kan binnen het bereik vallen van een geheimhoudingsplicht en een verschonings- recht. Externe e-mail wordt door Veiligheidsregio Kennemerland niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen. Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.


More information about the dev mailing list