[ovs-dev] [PATCH V7 04/18] netdev-offload-dpdk: Improve HW offload flow debuggability

Eli Britstein elibr at mellanox.com
Thu Jan 9 07:46:41 UTC 2020


Add debug prints when creating and destroying rte flows, with all the
flow details (attributes, patterns, actions).

Signed-off-by: Eli Britstein <elibr at mellanox.com>
Reviewed-by: Oz Shlomo <ozsh at mellanox.com>
---
 lib/netdev-offload-dpdk.c | 209 ++++++++++++++++++++++++++++++----------------
 1 file changed, 138 insertions(+), 71 deletions(-)

diff --git a/lib/netdev-offload-dpdk.c b/lib/netdev-offload-dpdk.c
index a5bc4ad33..1a533ec26 100644
--- a/lib/netdev-offload-dpdk.c
+++ b/lib/netdev-offload-dpdk.c
@@ -28,6 +28,7 @@
 #include "uuid.h"
 
 VLOG_DEFINE_THIS_MODULE(netdev_offload_dpdk);
+static struct vlog_rate_limit rl = VLOG_RATE_LIMIT_INIT(100, 5);
 
 /* Thread-safety
 * =============
@@ -132,72 +133,70 @@ struct flow_actions {
 };
 
 static void
-dump_flow_pattern(struct rte_flow_item *item)
+dump_flow_attr(struct ds *s, const struct rte_flow_attr *attr)
 {
-  struct ds s;
-
-  if (!VLOG_IS_DBG_ENABLED() || item->type == RTE_FLOW_ITEM_TYPE_END) {
-    return;
-  }
-
-  ds_init(&s);
+  ds_put_format(s,
+         " Attributes: "
+         "ingress=%d, egress=%d, prio=%d, group=%d, transfer=%d\n",
+         attr->ingress, attr->egress, attr->priority, attr->group,
+         attr->transfer);
+}
 
+static void
+dump_flow_pattern(struct ds *s, const struct rte_flow_item *item)
+{
   if (item->type == RTE_FLOW_ITEM_TYPE_ETH) {
     const struct rte_flow_item_eth *eth_spec = item->spec;
     const struct rte_flow_item_eth *eth_mask = item->mask;
 
-    ds_put_cstr(&s, "rte flow eth pattern:\n");
+    ds_put_cstr(s, "rte flow eth pattern:\n");
     if (eth_spec) {
-      ds_put_format(&s,
+      ds_put_format(s,
              " Spec: src="ETH_ADDR_FMT", dst="ETH_ADDR_FMT", "
              "type=0x%04" PRIx16"\n",
              ETH_ADDR_BYTES_ARGS(eth_spec->src.addr_bytes),
              ETH_ADDR_BYTES_ARGS(eth_spec->dst.addr_bytes),
              ntohs(eth_spec->type));
     } else {
-      ds_put_cstr(&s, " Spec = null\n");
+      ds_put_cstr(s, " Spec = null\n");
     }
     if (eth_mask) {
-      ds_put_format(&s,
+      ds_put_format(s,
              " Mask: src="ETH_ADDR_FMT", dst="ETH_ADDR_FMT", "
              "type=0x%04"PRIx16"\n",
              ETH_ADDR_BYTES_ARGS(eth_mask->src.addr_bytes),
              ETH_ADDR_BYTES_ARGS(eth_mask->dst.addr_bytes),
              ntohs(eth_mask->type));
     } else {
-      ds_put_cstr(&s, " Mask = null\n");
+      ds_put_cstr(s, " Mask = null\n");
     }
-  }
-
-  if (item->type == RTE_FLOW_ITEM_TYPE_VLAN) {
+  } else if (item->type == RTE_FLOW_ITEM_TYPE_VLAN) {
     const struct rte_flow_item_vlan *vlan_spec = item->spec;
     const struct rte_flow_item_vlan *vlan_mask = item->mask;
 
-    ds_put_cstr(&s, "rte flow vlan pattern:\n");
+    ds_put_cstr(s, "rte flow vlan pattern:\n");
     if (vlan_spec) {
-      ds_put_format(&s,
+      ds_put_format(s,
              " Spec: inner_type=0x%"PRIx16", tci=0x%"PRIx16"\n",
              ntohs(vlan_spec->inner_type), ntohs(vlan_spec->tci));
     } else {
-      ds_put_cstr(&s, " Spec = null\n");
+      ds_put_cstr(s, " Spec = null\n");
     }
 
     if (vlan_mask) {
-      ds_put_format(&s,
+      ds_put_format(s,
              " Mask: inner_type=0x%"PRIx16", tci=0x%"PRIx16"\n",
              ntohs(vlan_mask->inner_type), ntohs(vlan_mask->tci));
     } else {
-      ds_put_cstr(&s, " Mask = null\n");
+      ds_put_cstr(s, " Mask = null\n");
     }
-  }
-
-  if (item->type == RTE_FLOW_ITEM_TYPE_IPV4) {
+  } else if (item->type == RTE_FLOW_ITEM_TYPE_IPV4) {
     const struct rte_flow_item_ipv4 *ipv4_spec = item->spec;
     const struct rte_flow_item_ipv4 *ipv4_mask = item->mask;
 
-    ds_put_cstr(&s, "rte flow ipv4 pattern:\n");
+    ds_put_cstr(s, "rte flow ipv4 pattern:\n");
     if (ipv4_spec) {
-      ds_put_format(&s,
+      ds_put_format(s,
              " Spec: tos=0x%"PRIx8", ttl=%"PRIx8
              ", proto=0x%"PRIx8
              ", src="IP_FMT", dst="IP_FMT"\n",
@@ -207,10 +206,10 @@ dump_flow_pattern(struct rte_flow_item *item)
              IP_ARGS(ipv4_spec->hdr.src_addr),
              IP_ARGS(ipv4_spec->hdr.dst_addr));
     } else {
-      ds_put_cstr(&s, " Spec = null\n");
+      ds_put_cstr(s, " Spec = null\n");
     }
     if (ipv4_mask) {
-      ds_put_format(&s,
+      ds_put_format(s,
              " Mask: tos=0x%"PRIx8", ttl=%"PRIx8
              ", proto=0x%"PRIx8
              ", src="IP_FMT", dst="IP_FMT"\n",
@@ -220,89 +219,81 @@ dump_flow_pattern(struct rte_flow_item *item)
              IP_ARGS(ipv4_mask->hdr.src_addr),
              IP_ARGS(ipv4_mask->hdr.dst_addr));
     } else {
-      ds_put_cstr(&s, " Mask = null\n");
+      ds_put_cstr(s, " Mask = null\n");
     }
-  }
-
-  if (item->type == RTE_FLOW_ITEM_TYPE_UDP) {
+  } else if (item->type == RTE_FLOW_ITEM_TYPE_UDP) {
     const struct rte_flow_item_udp *udp_spec = item->spec;
     const struct rte_flow_item_udp *udp_mask = item->mask;
 
-    ds_put_cstr(&s, "rte flow udp pattern:\n");
+    ds_put_cstr(s, "rte flow udp pattern:\n");
     if (udp_spec) {
-      ds_put_format(&s,
+      ds_put_format(s,
              " Spec: src_port=%"PRIu16", dst_port=%"PRIu16"\n",
              ntohs(udp_spec->hdr.src_port),
              ntohs(udp_spec->hdr.dst_port));
     } else {
-      ds_put_cstr(&s, " Spec = null\n");
+      ds_put_cstr(s, " Spec = null\n");
     }
     if (udp_mask) {
-      ds_put_format(&s,
+      ds_put_format(s,
              " Mask: src_port=0x%"PRIx16
              ", dst_port=0x%"PRIx16"\n",
              ntohs(udp_mask->hdr.src_port),
              ntohs(udp_mask->hdr.dst_port));
     } else {
-      ds_put_cstr(&s, " Mask = null\n");
+      ds_put_cstr(s, " Mask = null\n");
     }
-  }
-
-  if (item->type == RTE_FLOW_ITEM_TYPE_SCTP) {
+  } else if (item->type == RTE_FLOW_ITEM_TYPE_SCTP) {
     const struct rte_flow_item_sctp *sctp_spec = item->spec;
     const struct rte_flow_item_sctp *sctp_mask = item->mask;
 
-    ds_put_cstr(&s, "rte flow sctp pattern:\n");
+    ds_put_cstr(s, "rte flow sctp pattern:\n");
     if (sctp_spec) {
-      ds_put_format(&s,
+      ds_put_format(s,
              " Spec: src_port=%"PRIu16", dst_port=%"PRIu16"\n",
              ntohs(sctp_spec->hdr.src_port),
              ntohs(sctp_spec->hdr.dst_port));
     } else {
-      ds_put_cstr(&s, " Spec = null\n");
+      ds_put_cstr(s, " Spec = null\n");
     }
     if (sctp_mask) {
-      ds_put_format(&s,
+      ds_put_format(s,
              " Mask: src_port=0x%"PRIx16
              ", dst_port=0x%"PRIx16"\n",
              ntohs(sctp_mask->hdr.src_port),
              ntohs(sctp_mask->hdr.dst_port));
     } else {
-      ds_put_cstr(&s, " Mask = null\n");
+      ds_put_cstr(s, " Mask = null\n");
     }
-  }
-
-  if (item->type == RTE_FLOW_ITEM_TYPE_ICMP) {
+  } else if (item->type == RTE_FLOW_ITEM_TYPE_ICMP) {
     const struct rte_flow_item_icmp *icmp_spec = item->spec;
     const struct rte_flow_item_icmp *icmp_mask = item->mask;
 
-    ds_put_cstr(&s, "rte flow icmp pattern:\n");
+    ds_put_cstr(s, "rte flow icmp pattern:\n");
     if (icmp_spec) {
-      ds_put_format(&s,
+      ds_put_format(s,
              " Spec: icmp_type=%"PRIu8", icmp_code=%"PRIu8"\n",
              icmp_spec->hdr.icmp_type,
              icmp_spec->hdr.icmp_code);
     } else {
-      ds_put_cstr(&s, " Spec = null\n");
+      ds_put_cstr(s, " Spec = null\n");
     }
     if (icmp_mask) {
-      ds_put_format(&s,
+      ds_put_format(s,
              " Mask: icmp_type=0x%"PRIx8
              ", icmp_code=0x%"PRIx8"\n",
              icmp_spec->hdr.icmp_type,
              icmp_spec->hdr.icmp_code);
     } else {
-      ds_put_cstr(&s, " Mask = null\n");
+      ds_put_cstr(s, " Mask = null\n");
     }
-  }
-
-  if (item->type == RTE_FLOW_ITEM_TYPE_TCP) {
+  } else if (item->type == RTE_FLOW_ITEM_TYPE_TCP) {
     const struct rte_flow_item_tcp *tcp_spec = item->spec;
     const struct rte_flow_item_tcp *tcp_mask = item->mask;
 
-    ds_put_cstr(&s, "rte flow tcp pattern:\n");
+    ds_put_cstr(s, "rte flow tcp pattern:\n");
     if (tcp_spec) {
-      ds_put_format(&s,
+      ds_put_format(s,
              " Spec: src_port=%"PRIu16", dst_port=%"PRIu16
              ", data_off=0x%"PRIx8", tcp_flags=0x%"PRIx8"\n",
              ntohs(tcp_spec->hdr.src_port),
@@ -310,10 +301,10 @@ dump_flow_pattern(struct rte_flow_item *item)
              tcp_spec->hdr.data_off,
              tcp_spec->hdr.tcp_flags);
     } else {
-      ds_put_cstr(&s, " Spec = null\n");
+      ds_put_cstr(s, " Spec = null\n");
     }
     if (tcp_mask) {
-      ds_put_format(&s,
+      ds_put_format(s,
              " Mask: src_port=%"PRIx16", dst_port=%"PRIx16
              ", data_off=0x%"PRIx8", tcp_flags=0x%"PRIx8"\n",
              ntohs(tcp_mask->hdr.src_port),
@@ -321,12 +312,92 @@ dump_flow_pattern(struct rte_flow_item *item)
              tcp_mask->hdr.data_off,
              tcp_mask->hdr.tcp_flags);
     } else {
-      ds_put_cstr(&s, " Mask = null\n");
+      ds_put_cstr(s, " Mask = null\n");
+    }
+  } else {
+    ds_put_format(s, "unknown rte flow pattern (%d)\n", item->type);
+  }
+}
+
+static void
+dump_flow_action(struct ds *s, const struct rte_flow_action *actions)
+{
+  if (actions->type == RTE_FLOW_ACTION_TYPE_MARK) {
+    const struct rte_flow_action_mark *mark = actions->conf;
+
+    ds_put_cstr(s, "rte flow mark action:\n");
+    if (mark) {
+      ds_put_format(s, " Mark: id=%d\n", mark->id);
+    } else {
+      ds_put_cstr(s, " Mark = null\n");
     }
+  } else if (actions->type == RTE_FLOW_ACTION_TYPE_RSS) {
+    const struct rte_flow_action_rss *rss = actions->conf;
+
+    ds_put_cstr(s, "rte flow RSS action:\n");
+    if (rss) {
+      ds_put_format(s, " RSS: queue_num=%d\n", rss->queue_num);
+    } else {
+      ds_put_cstr(s, " RSS = null\n");
+    }
+  } else {
+    ds_put_format(s, "unknown rte flow action (%d)\n", actions->type);
   }
+}
 
-  VLOG_DBG("%s", ds_cstr(&s));
-  ds_destroy(&s);
+static struct ds *
+dump_flow(struct ds *s,
+     const struct rte_flow_attr *attr,
+     const struct rte_flow_item *items,
+     const struct rte_flow_action *actions)
+{
+  if (attr) {
+    dump_flow_attr(s, attr);
+  }
+  while (items && items->type != RTE_FLOW_ITEM_TYPE_END) {
+    dump_flow_pattern(s, items++);
+  }
+  while (actions && actions->type != RTE_FLOW_ACTION_TYPE_END) {
+    dump_flow_action(s, actions++);
+  }
+  return s;
+}
+
+static struct rte_flow *
+netdev_offload_dpdk_flow_create(struct netdev *netdev,
+                const struct rte_flow_attr *attr,
+                const struct rte_flow_item *items,
+                const struct rte_flow_action *actions,
+                struct rte_flow_error *error)
+{
+  struct rte_flow *flow;
+  struct ds s;
+
+  flow = netdev_dpdk_rte_flow_create(netdev, attr, items, actions, error);
+  if (flow) {
+    if (!VLOG_DROP_DBG(&rl)) {
+      ds_init(&s);
+      dump_flow(&s, attr, items, actions);
+      VLOG_DBG_RL(&rl, "%s: rte_flow 0x%"PRIxPTR" created:\n%s",
+            netdev_get_name(netdev), (intptr_t) flow, ds_cstr(&s));
+      ds_destroy(&s);
+    }
+  } else {
+    enum vlog_level level = VLL_WARN;
+
+    if (error->type == RTE_FLOW_ERROR_TYPE_ACTION) {
+      level = VLL_DBG;
+    }
+    VLOG_RL(&rl, level, "%s: rte_flow creation failed: %d (%s).",
+        netdev_get_name(netdev), error->type, error->message);
+    if (!vlog_should_drop(&this_module, level, &rl)) {
+      ds_init(&s);
+      dump_flow(&s, attr, items, actions);
+      VLOG_RL(&rl, level, "Failed flow:\n%s", ds_cstr(&s));
+      ds_destroy(&s);
+    }
+  }
+  return flow;
 }
 
 static void
@@ -349,7 +420,6 @@ add_flow_pattern(struct flow_patterns *patterns, enum rte_flow_item_type type,
   patterns->items[cnt].spec = spec;
   patterns->items[cnt].mask = mask;
   patterns->items[cnt].last = NULL;
-  dump_flow_pattern(&patterns->items[cnt]);
   patterns->cnt++;
 }
 
@@ -650,13 +720,10 @@ netdev_offload_dpdk_add_flow(struct netdev *netdev,
 
   add_flow_mark_rss_actions(&actions, info->flow_mark, netdev);
 
-  flow = netdev_dpdk_rte_flow_create(netdev, &flow_attr,
-                    patterns.items,
-                    actions.actions, &error);
+  flow = netdev_offload_dpdk_flow_create(netdev, &flow_attr, patterns.items,
+                      actions.actions, &error);
 
   if (!flow) {
-    VLOG_ERR("%s: rte flow creat error: %u : message : %s\n",
-         netdev_get_name(netdev), error.type, error.message);
     ret = -1;
     goto out;
   }
@@ -756,8 +823,8 @@ netdev_offload_dpdk_destroy_flow(struct netdev *netdev,
         netdev_get_name(netdev), rte_flow,
         UUID_ARGS((struct uuid *)ufid));
   } else {
-    VLOG_ERR("%s: rte flow destroy error: %u : message : %s\n",
-         netdev_get_name(netdev), error.type, error.message);
+    VLOG_ERR("%s: Failed to destroy flow: %s (%u)\n",
+         netdev_get_name(netdev), error.message, error.type);
   }
 
   return ret;
-- 
2.14.5More information about the dev mailing list