[ovs-discuss] ovs-vswitchd.service crashes

Koukal Petr p.koukal at radiokomunikace.cz
Thu Nov 7 09:23:14 UTC 2019


In case I turn off hw-offload with
ovs-vsctl set Open_vSwitch. other-config: hw-offload = false
then "ovs-vswitchd" is without collision.

Is it possible to reach someone who knows what to do with the offload problem?

Thank you for your help.

Petr

On 11/6/19 6:48 PM, Ben Pfaff wrote:

On Wed, Nov 06, 2019 at 01:59:36PM +0100, Koukal Petr wrote:


The problem is the same even if hw-offload is off.

I'm sending a log from ovs-vswitchd.log just after restarting the whole
openvswitch-switch.
Here you can see what happens before the assertion pops up.

ethtool -K phys1-1 hw-tc-offload off
ethtool -K phys1-2 hw-tc-offload offThis demonstrates turning off hardware offload at the ethtool level.
However, even with that, I believe that OVS will still try to use it if
OVS is configured for hardware offload.  It looks like your OVS does
have hardware offload enabled.  To turn it off, run:

ovs-vsctl set Open_vSwitch . other-config:hw-offload=false

Then restart OVS and see if it makes a difference.Informace obsažené v této e-mailové zprávě a všech přiložených souborech jsou důvěrné a jsou určeny pouze pro potřebu adresáta. Prosíme, abyste v případě, že tento e-mail obdržíte omylem, neprodleně upozornili odesílatele a tento e-mail odstranili z Vašeho systému. Pokud nejste zamýšleným příjemcem, berte prosím na vědomí, že zveřejnění, kopírování, šíření či přijetí jakéhokoliv opatření v souvislosti s obsahem této zprávy je zakázáno a může být protiprávní.

_____________________________________________________________________

The information contained in this e-mail message and all attached files is confidential and is intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. Please notify the sender immediately if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. If you are not the intended recipient you are notified that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is prohibited and may be unlawful.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mail.openvswitch.org/pipermail/ovs-discuss/attachments/20191107/fcaee88f/attachment.html>


More information about the discuss mailing list