[ovs-discuss] ovs-vswitchd.service crashes

James Page james.page at canonical.com
Thu Nov 7 09:46:06 UTC 2019


Hi Koukal

I note that you're using the 4.18 kernel from Ubuntu; For Mellanox hardware
offload I'd suggest you switch to using the hwe-edge kernel (5.3) as this
is generally more mature for this (and other mlx5_core) feature - package
name is 'linux-generic-hwe-18.04-edge'.


On Thu, Nov 7, 2019 at 9:23 AM Koukal Petr <p.koukal at radiokomunikace.cz>
wrote:

> In case I turn off hw-offload with
> ovs-vsctl set Open_vSwitch. other-config: hw-offload = false
> then "ovs-vswitchd" is without collision.
>
>
> Is it possible to reach someone who knows what to do with the offload
> problem?
>
> Thank you for your help.
>
> Petr
> On 11/6/19 6:48 PM, Ben Pfaff wrote:
>
> On Wed, Nov 06, 2019 at 01:59:36PM +0100, Koukal Petr wrote:
>
> The problem is the same even if hw-offload is off.
>
> I'm sending a log from ovs-vswitchd.log just after restarting the whole
> openvswitch-switch.
> Here you can see what happens before the assertion pops up.
>
> ethtool -K phys1-1 hw-tc-offload off
> ethtool -K phys1-2 hw-tc-offload off
>
> This demonstrates turning off hardware offload at the ethtool level.
> However, even with that, I believe that OVS will still try to use it if
> OVS is configured for hardware offload.  It looks like your OVS does
> have hardware offload enabled.  To turn it off, run:
>
> ovs-vsctl set Open_vSwitch . other-config:hw-offload=false
>
> Then restart OVS and see if it makes a difference.
>
>
> Informace obsažené v této e-mailové zprávě a všech přiložených souborech
> jsou důvěrné a jsou určeny pouze pro potřebu adresáta. Prosíme, abyste v
> případě, že tento e-mail obdržíte omylem, neprodleně upozornili odesílatele
> a tento e-mail odstranili z Vašeho systému. Pokud nejste zamýšleným
> příjemcem, berte prosím na vědomí, že zveřejnění, kopírování, šíření či
> přijetí jakéhokoliv opatření v souvislosti s obsahem této zprávy je
> zakázáno a může být protiprávní.
>
> _____________________________________________________________________
>
> The information contained in this e-mail message and all attached files is
> confidential and is intended solely for the use of the individual or entity
> to whom they are addressed. Please notify the sender immediately if you
> have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your
> system. If you are not the intended recipient you are notified that
> disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the
> contents of this information is prohibited and may be unlawful.
> _______________________________________________
> discuss mailing list
> discuss at openvswitch.org
> https://mail.openvswitch.org/mailman/listinfo/ovs-discuss
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mail.openvswitch.org/pipermail/ovs-discuss/attachments/20191107/7db34b99/attachment.html>


More information about the discuss mailing list